//شفاف سازی و پاسخگویی دبیرخانه ستاد از روند پیشرفت پروژه های طرح توسعه سواحل مکران

شفاف سازی و پاسخگویی دبیرخانه ستاد از روند پیشرفت پروژه های طرح توسعه سواحل مکران

شفاف سازی و پاسخگویی دبیرخانه ستاد  از روند پیشرفت پروژه های اساسی توسعه سواحل مکران

 به منظور آگاهی عموم مردم از ” روند پیشرفت پروژه های اساسی طرح توسعه سواحل مکران ” آخرین وضعیت عملکرد 9 ماهه در سال 1397  از سوی دستگاههای مربوطه اعلام گردیده است. 

By |2019-01-14T07:41:40+00:00January 12th, 2019|Uncategorized @fa|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

Jason Garrison Womens Jersey