//مدیریت یکپارچه و منسجم استانداری هرمزگان بر برنامه های توانمندی و مشارکت جامعه محلی سواحل مکران

مدیریت یکپارچه و منسجم استانداری هرمزگان بر برنامه های توانمندی و مشارکت جامعه محلی سواحل مکران

برگزاری نخستین کارگاه طرح جلب مشارکت و توانمندی جامعه محلی در بخش هرمزگانی سواحل مکران

نخستین “کارگاه طرح جلب مشارکت و توانمندی جامعه محلی سواحل مکران” در تاریخ 19 دی ماه 1397 به میزبانی استانداری هرمزگان و با هدف ایجاد گفتمان و فهم مشترک از موضوع و نیز فراهم کردن زمینه‏ های همکاری نظام ‏مند و یکپارچه دستگاه‏های اجرایی در طراحی و اجرای برنامه ‏های توانمندسازی برگزار گردید.

در ابتدای این نشست، دکتر فریدون همتی استاندار هرمزگان، با اشاره به اهمیت پیوند میان نقش جامعه و مدیریت محلی با نقش سازمان در شرف تاسیس توسعه سواحل مکران، تاکید کردند توانمندی جامعه محلی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز توسعه باید به طور جدی در دستور کار باشد. وی گفت مشارکت عمومی جامعه محلی شتاب بخش توسعه سواحل مکران خواهد بود.

بابک نوری، رئیس دبیرخانه ستاد توسعه سواحل مکران، نیز به تبیین اهداف دبیرخانه از تعریف و اجرای این طرح در سواحل مکران پرداخت. به گفته نوری، در جمهوری اسلامی ایران مانند سایر مناطق جهان، اتخاذ رویکرد توانمندی مردم در فرایند توسعه، به منظور تحقق توسعه پایدار، مسبوق به سابقه می باشد. با این حال، مدیریت یکپارچه و منسجمی بر چنین امری حاکم نبوده است. از دیگر سو، برخی فعالیت ‏های صورت گرفته، در همان مراحل  شناسایی مسائل و طرح راهکارهای کلی، ناتمام مانده و رها گردیده و وارد مرحله اجرای راهکارها و تبدیل به پروژه های اجرایی نشده ‏اند.

به منظور ایجاد نظام مدیریت یکپارچه بر فعالیت‏های توانمندی جوامع محلی سواحل مکران، دبیرخانه ستاد توسعه سواحل مکران، با مشارکت استانداری‏ های هرمزگان و سیستان و بلوچستان و با حضور نمایندگانی از دستگاه‏های اجرایی استان، فرمانداران جاسک، سیریک و میناب و شوراهای فرابخشی شهرستانها، اقدام به طرح ریزی “طرح جلب مشارکت و توانمندی جامعه محلی” نموده است.

وی ضمن تبیین گام های اجرایی طرح،  برگزاری این کارگاه را  گام نخست و مهمی از فرایندی طولانی اما اثربخش در مسیر توسعه مکران دانسته و حضور مسئولان ارشد استان در این نشست را نشانه اهتمام آنان جهت به فعلیت درآوردن توان مردم و مشارکت تاثیر گذار آنها در شناسایی و صورت بندی مسائل، ارایه راهکارهای عملی و اجرای برنامه ها دانست.

در ادامه، رضا مدرس، معاون امور عمرانی استانداری هرمزگان ضمن برشمردن ضرورت‏ های توانمندسازی مردم بومی، بر عزم و اراده مسئولان محلی جهت تعریف و اجرای منسجم پروژه ‏های اجتماع محور در استان هرمزگان به ویژه سواحل مکران تاکید کرد.

این کارگاه توسط مشاور طرح برگزار گردید که طی آن اعضاء نشست، ضمن تاکید بر اهمیت بکارگیری ظرفیت های مردمی در برنامه‏ های توسعه، به تبیین چالش های پیش روی جامعه محلی و تعیین اولویت ها پرداختند. به دستور استاندار هرمزگان، مسئولان استانی و شهرستانی طی دوره اجرایی این طرح، همکاری مستمری با مشاور خواهند داشت.

به منظور تعمیق و نیز انطباق هرچه بیشتر یافته ‏ها با بافت و بستر واقعی اجرای طرح، کارگاه ‏های مشابهی با دهیاران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و سایر معتمدین محلی برگزار خواهد شد.

By |2019-01-12T13:19:40+00:00January 12th, 2019|Uncategorized @fa|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

Jason Garrison Womens Jersey