گزارش عملکرد 9 ماهه اول سال 97 پروژه های طرح توسعه سواحل مکران2019-01-12T13:31:25+00:00

گزارش عملکرد 9 ماهه سال 97 پروژه های طرح توسعه سواحل مکران

دبیرخانه ستاد توسعه سواحل مکران – به منظور آگاهی عموم مردم از روند پیشرفت پروژه های اساسی طرح توسعه سواحل مکران آخرین وضعیت عملکرد 9 ماهه در سال 1397 به شرح جداول زیر از سوی دستگاههای مربوطه اعلام گردیده است.

Jason Garrison Womens Jersey